Z prac Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Realizacja Planu Pracy na rok 2012, głównych zadań jakie sobie wytyczył w dniu 30.01.2012 r. na swym pierwszym posiedzeniu zarząd, to działanie jakie przyświeca Zarządowi przez cały czas w dążeniu do osiągnięcia założonego celu tj. poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działania strażaków.

24.09.20102 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP na którym to zajmowano się sprawą oceny bezpieczeństwa pożarowego i drogowego na terenie naszego powiatu. Komendant KM PSP w Tychach St. bryg. Kazimierz Utrata na planszy wizualizacyjnej przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa w naszym powiecie. Ilość interwencji poszczególnych jednostek OSP w akcjach ratowniczych na terenie naszego powiatu. Jak wynika z przedstawionej informacji, zdarzeń ciągle przybywa, dlatego strażacy muszą być bardziej skuteczni w swoim działaniu , jednostki muszą mieć coraz bardziej niezawodny sprzęt by spieszyć z pomocą. Zakup nowych samochodów , nowego sprzętu powinien być jednym z najważniejszych celów działania Zarządu Oddziału Powiatowego.

Inną od dawna oczekiwaną przez strażaków wiadomością była informacja o uruchomieniu strony internetowej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Wspomnę tutaj, że temat strony internetowej, potrzeba jej utworzenia, potrzeba jej utworzenia był poruszany od kilku lat. Kończyło to się zawsze na zamiarach. W końcu 19.09.2012 r. doczekaliśmy się uruchomienia strony internetowej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pod nazwą www.oddzialpowiatowyzosplędziny.strazacy.org Na stronie tej chcemy umieścić informacje o funkcjonowaniu Oddziału Powiatowego jak również informować o wydarzeniach w naszych jednostkach. Jest to początek, strona jest jeszcze w budowie, aczkolwiek możemy już się dowiedzieć ze strony WWW. o ostatnich i kolejnych wydążeniach w naszych jednostkach OSP. Wszystkich zainteresowanych działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych naszego powiatu, zapraszamy do odwiedzania naszej strony, często spotkamy tam naszych znajomych i przyjaciół.

Na tym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Kapituły Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Przewodniczącym Kapituły został : v-ce starosta Henryk Barcik , sekretarzem dh. Stanisław Brzeskot, członkami – dh. Jan Jęczmyk, dh. Czesław Wieczorek i dh. Franciszek Zawisz.

Angażowanie młodych ludzi w szeregi OSP jest troską wszystkich Zarządów OSP łącznie z Zarządem Oddziału Powiatowego

Dla młodych przyszłych strażaków w sobotę 6.10.12 r. na polanie leśnej Nadleśnictwa Katowice TRUTOWISKO-HAMERLA, odbyły się zajęcia pod nazwą Dzień Szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek naszego Powiatu. Organizatorem szkolenia był Zarząd Oddziału Powiatowego Z OSP RP i Komenda Miejska PSP w Tychach. O godz. 10,00 zbiórką wszystkich drużyn rozpoczął spotkanie bryg. Piotr Szojda z KM PSP w Tychach. W czasie zbiórki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Bernard Bednorz powitał wszystkich uczestników, życząc im udanego i miłego spędzenia czasu podczas szkolenia w zdobywaniu wiedzy pożarniczej. Przy pięknej pogodzie w barwach jesiennego słońca, młodzież – dziewczęta i chłopcy i MDP jednostek OSP Lędziny, OSP Bojszowy, OSP Bojszowy Nowe, OSP Czarnuchowice, OSP Międzyrzecze, OSP Świerczyniec uczestniczyli w szkoleniu. Celem szkolenia było zapoznanie się z zagadnieniami służby pożarniczej i ratowniczej. Wiedza jaką zdobędą młodzi uczestnicy, będzie pomagać im, jako przyszłym strażakom. Poprzez szkolenie, zabawę i sport w takich konkurencjach jak: składanie namiotu, użycie gaśnicy proszkowej, alarmowanie zdarzenia przez telefon i radiostację, rywalizacje sportowe, biegi terenowe, rozwinięcie linii gaśniczej , młodzi członkowie MDP mogli zdobyć więcej wiedzy na temat działań ratowniczych i zaznajomić się ze sprzętem.

Szkolenie zakończono omówieniem jego przebiegu, podano wyniki z rywalizacji sportowej. Szkolenie przebiegało bardzo sprawnie a zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości. Pozyskiwanie młodzieży do OSP, szkolenie tej młodzieży stanowić będzie o przyszłości straży w powiecie. Słowa podziękowania należą się wszystkim którzy przygotowali to spotkanie , szczególnie przedstawicielom KM PSP w Tychach bryg .Piotrowi Szojdzie oraz st.asp. Mariuszowi Szafronowi za bezpośrednie zaangażowanie się w szkoleniu młodzieży. Dziękujemy opiekunom drużyn młodzieżowych z poszczególnych jednostek ich Prezesom i Naczelnikom.