WIZYTA STRAŻAKÓW Z BAWARII

W dniach 24.10.- 26.10.2014 na zaproszenie  Oddziału Powiatowego  Z OSP RP gościli w naszym powiecie  strażacy  z Niemiec z powiatu Tirschenreuch  – Bawaria. W czasie pobytu na uroczystym apelu podsumowano współpracę  pomiędzy strażakami polskimi  i niemieckimi  na tle piiętnastoletniej historii  Oddziału Powiatowego Z OSP RP powiatu bieruńsko -lędzińaskieg0. Jednym z ważnych wydarzeń tego okresu  było podpisanie w 2005 roku  umowy o współpracy strażaków polskich i niemieckich. Ze strony Niemieckiej umowę podpisał Werner Baier a ze strony polskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Władysław Trzciński. Dzięki tej współpracy strażacy mogli się na wzajem odwiedzać, poznać tradycje, wymienić cenne doświadczenia. Młodzież  z obydwu stron przebywająca na obozach szkoleniowych mogła zapoznać się z nową rzeczywistością,nowymi metodami szkoleń. W swym wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Bernard Bednorz podziękował strażakom z Bawarii za wielki wkład i poświęcenie w przygotowaniu  naszych wizyt  i  obozów szkoleniowych w Bawarii. Za wielki wkład pracy Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa  odznaczony został:  Otto Weiss, Srebrnym Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został Piotr Lubecki. Medale jubileuszowe  15-lecia Oddziału    otrzymali:   Roland Grilmeier, Burmistrz miasta Mitterteich, Otto Weiss, Piotr Lubecki, Peter Krause, Mathias Kraft, Franz Bauerfeind,  Helmut Weiss. Po oficjalnych uroczystościach  niemieccy goście udali się do Oświęcimia aby zwiedzić  Muzeum Auschwitz-Birkenau, a następnie zwiedzili zakłady pracy w powiecie oraz powiatowe i wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe.oraz w blasku wieczornego oświetlenia Plac Farski w Lędzinach, który naszych gości bardzo urzekł.  W pierwszym dniu wizyty  goście mogli zobaczyć i zwiedzić Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Tychach gdzie osobiście przyjmował gości Komendant St. bryg. Kazimierz Utrata. Wieczorne godziny spędzili jak zawsze w gościnnej i zaprzyjażnionej jednostce OSP Lędziny.  W niedzielę  przed wyjazdem strażacy z Niemiec odwiedzili  i zapalili znicze na grobie  św. pamięci Henryka Utraty w Bojszowach . Wielkiego i oddanego przyjaciela Otto Weisa i strażaków z powiatu Tirschenreuch.