V Zjazd Oddziału Powiatowego 05.11.2016

W dniu  05.listopada 2016 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zjazd odbył w strażnicy OSP Czarnuchowice jego celem było zakończenie i podsumowanie pięcioletniej kadencji 2011-2016.

Wypełniając statutowy obowiązek jednostki OSP na swych zebraniach sprawozdawczo wyborczych w pierwszym kwartale tego roku wybrały przedstawicieli do nowego Zarządu oraz delegatów ,

którzy zasiedli na obradach zajazdu. W zjezdzie udział wzięli także v-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego dh. Andrzej Grzenia, starosta powiatu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału

Powiatowego Związku, włodarze gmin, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach pani Ewa Matusik, Komendant Komendy Miejskiej w Tychach st. bryg. Kazimierz  Utrata  wraz funkcjonariuszami oraz  z członkowie

ustępującego Zarządu. Przedstawiając sprawozdanie Prezes dh. Bernard Bednorz wskazał inspiratorską i organizatorską działalność członków OSP oraz niekwestionowany wysiłek jednostek OSP naszego Powiatu, które swoją działalnością tworzą i pomnażają dorobek poszczególnych jednostek .Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował ustępującemu Zarządowi za pięcioletnią służbę na rzecz Związku OSP RP. Podziękował także Burmistrzom i wójtom gmin

za pomoc i wsparcie finansowe, za dobrą współpracę ze strażakami, Radzie i Zarządowi powiatu bieruńsko-lędzińskiego  za  przychylność i zrozumienie potrzeb strażaków. W dowód wdzięczności za służbę i poświęcenie Prezes wręczył zasłużonym pamiątkowe dyplomy i ryngrafy. Zjazd  zatwierdził na kadencję 2016-2021 nowy Zarząd, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał Prezydium Zarządu, którego Prezesem wybrano Starostę Powiatu Bernarda Bednorza, v-ce prezesami zostali Piotr Czerniak, Andrzej Rokowski, Mariusz Ganobis. Sekretarzem został Stanisław Brzeskot a skarbnikiem Franciszek Zawisz. Pozostali członkowie Prezydium to:st. bryg. Kazimierz Utrata, Robert Kucz, Krzysztof Kotas, Krzysztof Kostka, Mariusz Orocz, Marcin Chrobok.  Zjazd kończąc obrady podjął szereg uchwał , które określą kierunki działania  Oddziału Powiatowego Związku OSP na najbliższe pięć lat

sekretarz  Zarządu

Stanisław Brzeskot