Powiatowy „Dzień Strażaka” 09.05.2015

W dniu 09.05.2015 roku o godz.11,00 odbył sie uroczysty apel  wszystkich jednostek OSP Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej powiatu  Bieruńsko-Lędzinskiego. Do uroczystego apelu jednostki wystawiły 11 pocztów sztandarowych. Do grona pocztów sztandarowych dołączył także poczet sztandarowy jednostki OSP z Unicova -Republika Czeska, którzy to przybyli wraz  ze swoim Burmistrzem Daliborem Horakiem na naszą uroczystość.W uroczystym apwlu wzięły  udział także władze samorządowe poszczególnych gmin , funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na czele z komendantem st.  bryg. Kazimierzem Utratą,  oraz licznie zaproszeni goście.

W swym   wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego złożył wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za poniesiony trud i służbę drugiemu człowiekowi.

„dziękuję Wam za Wasze akcje, za Wasze czyny, często bohaterskie, za zawsze pełną gotowość w niesieniu pomocy, za ofiarną postawę we wszystkich działaniach. Działania te zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.Strażacy ochotnicy, jesteście nieodłącznym ogniwem ziemi naszego powiatu, zawsze gotowi nieść pomoc innym. Dzisiaj życzę Wam z okazji Strażackiego Święta wszystkiego najlepszego, strażackiego szczęścia, opieki św. Floriana dla Was i Waszych rodzin, by służba drugiemu człowiekowi była jak dotąt zródłem Waszej  osobistej satysfakcji z dobrze spełnionego zadania. Serdeczne życzenia kieruję z okazji święta w stronę naszych weteranów pożarniczej służby. Wielu z nich odeszło na wieczną wartę zapisując się złotymi zgłoskami w histori ochotniczego pożarnictwa. Dziękuję za pielęgnowanie tej tradycji, za naukę strażackiego rzemiosła wśród młodego pokolenia.Niech ta działalność przysparza Wam, radości, satysfakcji i społecznego uznania”

Bernard  Bednorz