KONTAKT

ODDZIAŁ  POWIATOWY  ZWIĄZKU  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  W LĘDZINACH.

                   Adres siedziby:     ul.Lędzińska 24 ,    43-143  Lędziny

           

  Prezes Zarządu     –   Bernard Bednorz   —      tel.  608 387 891

 Sekretarz – Stanisław Brzeskot – tel. 690 040 205, email: konsil@box43.pl