WŁADZE STATUTOWE

KADENCJA 2016-2021

PREZYDIUM  ZARZĄDU  ODDZIAŁU  POWIATOWEGO  Z  OSP  RP  POWIATU  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

              1. Bednorz  Bernard             –             Prezes Zarządu

              2. Rokowski  Andrzej                  –             v-ce Prezes

              3. Czerniak Piotr                          –             v-ce Prezes

              4. Ganobis  Mariusz                     –             v-ce Prezes

              5. Brzeskot Stanisław                   –             sekretarz

              6. Zawisz  Franciszek                   –              skarbnik

               7. Chrobok  Marcin                       –            członek Prezydium

               8. Kotas  Krzysztof                        –             członek Prezydium

                9. Kostka  Krzysztof                     –             członek Prezydium

                10. Kucz  Robert                            –            członek Prezydium

               11. Orocz  Mariusz                         –            członek Prezydium

                12. Utrata  Kazimierz                   –            członek Prezydium

 

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP POWIATU

BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

2016-2021

 1. Bednorz Bernard                   –                 Prezes Zarządu
 2. Czerniak Piotr                         –                wiceprezes
 3. Ganobis  Mariusz                    –                wiceprezes
 4. Rokowski  Andrzej                  –                 wiceprezes
 5. Brzeskot Stanisław                  –                 sekretarz
 6. Zawisz Framnciszek                 –                skarbnik

__________________________________________________________________________________________–

___________________________________________________________________________________________

KADENCJA  2011-2016

PREZYDIUM  ZARZĄDU  ODDZIAŁU  POWIATOWEGO  Z  OSP  RP  POWIATU  BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

 1. Bernard Bednorz           –     Prezes Zarządu
 2. Jan Jęczmyk                      –     V-ce Prezes Zarządu
 3. Piotr Czerniak                  –     V-ce Prezes Zarządu
 4. Stanisław Brzeskot        –   Sekretarz  
 5. Tadeusz  Kawecki          –   Skarbnik         
 6. Mariusz Ganobis            –   Członek    Prezydium
 7. Roman Horst                    –   Członek    Prezydium
 8. Krzysztof Kotas              –   Członek    Prezydium
 9. Antoni Kumor                 –   Członek    Prezydium
 10. Tomasz Saternus          –    Członek    Prezydium
 11. Kazimierz Utrata          –    Członek    Prezydium
 12. Dariusz Dudziak           –    Członek    Prezydium
 13. Jerzy Piech                       –   Członek    Prezydium
 14. Franciszek Zawisz        –    Członek    Prezydium

                       

KADENCJA 2011-2016

 ZARZĄD  ODDZIAŁU POWIATOWEGO  Z  OSP  RP POWIATU  BIERUŃSKO-LĘDIŃSKIEGO

 1. Bednorz  Bernard                  Prezes Zarządu
 2. Czerniak  Piotr                        V-ce Prezes
 3. Jęczmyk Jan                             V-ce Prezes
 4. Brzeskot Stanisław                Sekretarz
 5. Kawecki Tadeusz                   Skarbnik
 6. Bania Marek                            Członek Zarządu
 7. Żurek Arkadiusz                    Członek Zarządu
 8. Dudziak Dariusz                   Członek Zarządu
 9. Foltyn Jan                                 Członek Zarządu
 10. Ganobis Mariusz                   Członek Zarządu
 11. Goc Zbigniew                          Członek Zarządu
 12. Grzyśka Stanisław                Członek Zarządu 
 13. Horst Roman                          Członek Zarządu
 14. Kasprzyk Jan                          Członek Zarządu
 15. Kędziora Jan                          Członek Zarządu       
 16. Kostka Krzysztof                   Członek Zarządu
 17. Kotas Krzysztof                     Członek Zarządu       
 18. Kiwadowicz Ludwik             Członek Zarządu
 19. Kumor Antoni                         Członek Zarządu
 20. Szulc Piotr                                 Członek Zarządu
 21. Murawski Marcin                  Członek Zarządu
 22. Orocz Mariusz                        Członek Zarządu
 23. Piech Jerzy                               Członek Zarządu
 24. Pieszek Bernard                     Członek Zarządu
 25. Pustelnik Bernard                  Członek Zarządu
 26. Saternus Tomasz                    Członek Zarządu
 27. Salamon Wojciech                 Członek Zarządu
 28. Szewczyk Piotr                        Członek Zarządu
 29. Trzciński Władysław           Członek Zarządu
 30. Utrata Kazimierz                   Członek Zarządu
 31. Wilczek Antoni                       Członek Zarządu
 32. Zawisz Franciszek                Członek Zarządu

 

POWIATOWA  KOMISJA   REWIZYJNA

 1. Wieczorek Czesław                           Przewodniczący Komisji
 2. Rokowski Andrzej                             V-ce Przewodniczący
 3. Kolny Łukasz                                       Sekretarz
 4. Dombek MichŁ                                   Czlonek
 5. Dudziak Adam                                    Czlonek

 

 

KOMISJA  ODZNACZEŃ

               1. Brzeskot Stanisław

               2. Wieczorek  Czesław

               3. Kotas  Krzysztof

               4. Piech Jerzy

                5. Kawecki Tadeusz

KOMISJA  DO SPRAW  MŁODZIEŻY I SZKOLEŃ

                  1. Horst  Roman

                 2. Jęczmyk  Jan

                 3. Ganobis  Mariusz

                 4.  Brzeskot  Stanisław

                  5. Szafron  Mariusz

KOMISJA DO  POZYSKIWANIA  ŚRODKÓW  Z  ZEWNĄTRZ

                  1.  Pustelnik  Bernard

                   2.   Kumor  Antoni

                   3.  Dudziak  Dariusz

                   4.  Kawecki  Tadeusz

                    5.  Pieszek  Bernard

                    6.  Salamon  Wojciech

                    7.  Kasprzyk  Jan

KAPITUŁA  MEDALU  ZA  ZASŁUGI  DLA  OCHOTNICZEGO  POŻARNICTWA

                    1.  Barcuik  Henryk              –         Przewodniczący

                     2.  Brzeskot  Stanisław       –         Sekretarz

                     3.  Jęczmyk  Jan                   –         Członek komisji

                     4. Wieczorek  Czesław         –          Członek  Komisji

                      5.  Franciszek  Zawisz          –         Członek komisji