Z prac Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Realizacja Planu Pracy na rok 2012, głównych zadań jakie sobie wytyczył w dniu 30.01.2012 r. na swym pierwszym posiedzeniu zarząd, to działanie jakie przyświeca Zarządowi przez cały czas w dążeniu do osiągnięcia założonego celu tj. poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działania strażaków.

24.09.20102 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP na którym to zajmowano się sprawą oceny bezpieczeństwa pożarowego i drogowego na terenie naszego powiatu. Komendant KM PSP w Tychach St. bryg. Kazimierz Utrata na planszy wizualizacyjnej przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa w naszym powiecie. Ilość interwencji poszczególnych jednostek OSP w akcjach ratowniczych na terenie naszego powiatu. Jak wynika z przedstawionej informacji, zdarzeń ciągle przybywa, dlatego strażacy muszą być bardziej skuteczni w swoim działaniu , jednostki muszą mieć coraz bardziej niezawodny sprzęt by spieszyć z pomocą. Zakup nowych samochodów , nowego sprzętu powinien być jednym z najważniejszych celów działania Zarządu Oddziału Powiatowego.

Inną od dawna oczekiwaną przez strażaków wiadomością była informacja o uruchomieniu strony internetowej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Wspomnę tutaj, że temat strony internetowej, potrzeba jej utworzenia, potrzeba jej utworzenia był poruszany od kilku lat. Kończyło to się zawsze na zamiarach. W końcu 19.09.2012 r. doczekaliśmy się uruchomienia strony internetowej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pod nazwą www.oddzialpowiatowyzosplędziny.strazacy.org Na stronie tej chcemy umieścić informacje o funkcjonowaniu Oddziału Powiatowego jak również informować o wydarzeniach w naszych jednostkach. Jest to początek, strona jest jeszcze w budowie, aczkolwiek możemy już się dowiedzieć ze strony WWW. o ostatnich i kolejnych wydążeniach w naszych jednostkach OSP. Wszystkich zainteresowanych działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych naszego powiatu, zapraszamy do odwiedzania naszej strony, często spotkamy tam naszych znajomych i przyjaciół.

Na tym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Kapituły Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Przewodniczącym Kapituły został : v-ce starosta Henryk Barcik , sekretarzem dh. Stanisław Brzeskot, członkami – dh. Jan Jęczmyk, dh. Czesław Wieczorek i dh. Franciszek Zawisz.

Angażowanie młodych ludzi w szeregi OSP jest troską wszystkich Zarządów OSP łącznie z Zarządem Oddziału Powiatowego

Dla młodych przyszłych strażaków w sobotę 6.10.12 r. na polanie leśnej Nadleśnictwa Katowice TRUTOWISKO-HAMERLA, odbyły się zajęcia pod nazwą Dzień Szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek naszego Powiatu. Organizatorem szkolenia był Zarząd Oddziału Powiatowego Z OSP RP i Komenda Miejska PSP w Tychach. O godz. 10,00 zbiórką wszystkich drużyn rozpoczął spotkanie bryg. Piotr Szojda z KM PSP w Tychach. W czasie zbiórki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Bernard Bednorz powitał wszystkich uczestników, życząc im udanego i miłego spędzenia czasu podczas szkolenia w zdobywaniu wiedzy pożarniczej. Przy pięknej pogodzie w barwach jesiennego słońca, młodzież – dziewczęta i chłopcy i MDP jednostek OSP Lędziny, OSP Bojszowy, OSP Bojszowy Nowe, OSP Czarnuchowice, OSP Międzyrzecze, OSP Świerczyniec uczestniczyli w szkoleniu. Celem szkolenia było zapoznanie się z zagadnieniami służby pożarniczej i ratowniczej. Wiedza jaką zdobędą młodzi uczestnicy, będzie pomagać im, jako przyszłym strażakom. Poprzez szkolenie, zabawę i sport w takich konkurencjach jak: składanie namiotu, użycie gaśnicy proszkowej, alarmowanie zdarzenia przez telefon i radiostację, rywalizacje sportowe, biegi terenowe, rozwinięcie linii gaśniczej , młodzi członkowie MDP mogli zdobyć więcej wiedzy na temat działań ratowniczych i zaznajomić się ze sprzętem.

Szkolenie zakończono omówieniem jego przebiegu, podano wyniki z rywalizacji sportowej. Szkolenie przebiegało bardzo sprawnie a zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości. Pozyskiwanie młodzieży do OSP, szkolenie tej młodzieży stanowić będzie o przyszłości straży w powiecie. Słowa podziękowania należą się wszystkim którzy przygotowali to spotkanie , szczególnie przedstawicielom KM PSP w Tychach bryg .Piotrowi Szojdzie oraz st.asp. Mariuszowi Szafronowi za bezpośrednie zaangażowanie się w szkoleniu młodzieży. Dziękujemy opiekunom drużyn młodzieżowych z poszczególnych jednostek ich Prezesom i Naczelnikom.

Uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego marki Mercedes

21.10.2012 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego marki Mercedes, na potrzeby zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych rejonu gminy Bojszowy. Po mszy św. odbyły się oficjalne uroczystości związane z przekazaniem samochodu.

W uroczystości udział wzięli: generał bryg. Marek Rączka – Komendant Śląski PSP w Katowicach, dyr.biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Indeka, Starosta Powiatu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP Bernard Bednorz, Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata, Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor, Komendant KM PSP w Tychach st.bryg. Kazimierz Utrata, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, strażacy OSP Bojszowy ,i mieszkańcy gminy.

Poświęcenia dokonał proboszcz tut. parafii kś. Andrzej Maślanka.

Dowódcą uroczystości był bryg.; Piotr Szojda.

Nowy samochód zastąpi w tej jednostce wysłużony 28 letni samochód STAR.

Strażacy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z wizytą na Bawarii

Na zaproszenie strażaków z Niemiec powiatu Tirschenreuth  miasta Mitterteich, delegacja strażaków naszego powiatu w dniach  od 8.03.2012 r. do 11.03.2012 r.  odwiedziła zaprzyjaźnioną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w bawarskim mieście Mitterteich. W wyjeździe brały udział nowo wybrane władze Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP   Bernard Bednorz, v-ce Prezes Jan Jęczmyk, sekretarz Zarządu Stanisław Brzeskot oraz burmistrz miasta Lędziny – Wiesław Stambrowski, pełnomocnik burmistrza ds. kryzysowych Jan Słoninka, v-ce przewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra.

Gospodarze jak zwykle, oprócz bardzo ciepłego przyjęcia, które  odbyło się   w strażnicy OSP Mitterteich, gdzie  pierwszym witającym był honorowy komendant   Otto Weis, zorganizowali bardzo ciekawy i atrakcyjny program pobytu. W pierwszym dniu delegacja nasza została przyjęta przez burmistrza miasta Mitterteich. Z jego ust mogliśmy się dowiedzieć o sprawach i problemach jakie ich nurtują, a w szczególności problem kurczenia się liczby ludności miasta. Młodzi Niemcy wyjeżdżają do dużych miast szukać atrakcyjniejszych warunków życia. Jest to problem, z którym władze miasta muszą sobie poradzić, powiedział burmistrz miasta Mitterteich.

Spotkanie z komendantem policji dało nam obraz ich pracy. Mogliśmy dowiedzieć się, jak policja niemiecka przeciwstawia się przemytowi narkotyków i innym zagrożeniom związanych z ruchem przygranicznym, a trzeba zaznaczyć, że miasto Mitterteich leży 7 km od granicy z Czechami.

Wizyta w przedszkolu miejskim, w oczyszczalni ścieków oraz Powiatowym Zarządzie Dróg wypełniły program pobytu do godzin popołudniowych. Spotkania te były bardzo owocne, mogliśmy się dowiedzieć o ich problemach, o ich rozwiązaniach, które niekiedy podobne są do naszych. Za wszystkimi sprawami zawsze kryje się człowiek i pieniądze. Jak mówią poszczególni rozmówcy, których też im ich brakuje.

W sobotę 10.03.2012 r. przy pięknej słonecznej pogodzie mogliśmy zwiedzać jedno z najstarszych miast Niemiec Regensburg. Miasto, jak nam powiedziała specjalnie zaproszona polska przewodniczka mieszkająca w Regensburgu 10 lat, zostało założone w 150 roku naszej ery przez Rzymian, jako twierdza wojskowa. Niesamowite dzieje miasta po upadku Cesarstwa Rzymskiego, pieczołowicie zadbane stare zabytki, most kamienny nad Dunajem, Katedra, która budowana była 600 lat, zrobiły na zwiedzających wielkie wrażenie.

Po południu  opuszczamy Regensburg w pełni zadowoleniu z tego co mogliśmy zobaczyć.

Niedziela 11 marca, to szczególny dzień dla naszych gospodarzy. W tym dniu strażacy z Mitterteichu otrzymują nowy samochód gaśniczy, zakupiony przez władze miasta.   To właśnie na tą uroczystość zostaliśmy zaproszeni. W uroczystym poświęceniu samochodu brały udział władze powiatu, władze miasta i okoliczne jednostki. Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Od delegacji z Polski strażacy otrzymali pamiątkową figurę  św. Floriana, aby patron strażaków miał ich zawsze w opiece, bowiem rok 2011 był wielce pechowym rokiem dla strażaków z Mitterteichu. W wypadkach, jakie ich spotkały, skasowali dwa samochody gaśnicze.

Na zakończenie wizyty życzymy im wszystkiego najlepszego w ich trudnej pracy,   ale niosącej pomoc ludziom. Wieczorem wracamy do domu. Wizyta była kontynuacją wieloletniej współpracy strażaków Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego z strażakami bawarskimi.