Z prac Zarządu Oddziału Powiatowego z OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

W ostatni poniedziałek stycznia 2013 roku, odbyło się pierwsze w tym roku a zarazem piąte w kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP . Na posiedzeniu tym Prezes Zarządu dh. Bernard Bednorz złożył  sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. W swym wystąpieniu podsumował wydarzenia i zdarzenia jakie miały miejsce w mijającym roku. Było ich wiele, bardzo uroczystych i ekscytujących. Wszystkim strażakom ochotnikom podziękował za kolejny rok służby ogromnej ofiarności z jaką wykonywali powierzone im zadania ratownicze nie licząc na poklask, na sławę, na własne korzyści lecz zgodnie  z odwiecznym hasłem wypisanym na sztandarach strażackich „BOGU NA HWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK”

Słowa podziękowania usłyszeli także funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Tychach. Słowa podziękowania skierował na ręce Komendanta PSP w Tychach  st. bryg. Kazimierza Utraty, dziękując  za niesienie pomocy potrzebującym, za współpracę z strażakami ochotnikami. Współpraca ta na każdym szczeblu przynosiła dobre wyniki i obustronną korzyść. Oprócz spraw związanych z podsumowaniem ubiegłego roku w porządku spotkania znalazły się sprawy związane z planem pracy na rok 2013. Po burzliwej dyskusji, opracowany przez Prezydium Zarządu „ Roczny Plan Pracy Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP  został uchwalony. W nim zapisano wiele wyzwań, które czekają na realizacje w bieżącym roku.

Z okazji Strażackiego Święta

Lędziny 20.04.2012 r.

 

Drodzy Strażacy    

Z okazji Strażackiego Święta, Wam, którzy pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą, składam w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego, najserdeczniejsze życzenia  i podziękowania. Za to co czynicie dla  innych ludzi, mieszkańców naszego powiatu. Ratujecie życie i mienie drugiego człowieka, niesiecie pomoc tym którzy jej najbardziej potrzebują, zgodnie z dewizą wypisaną na Sztandarach Strażackich „BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK”

Działanie Wasze to idea dobra i honoru, które zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.

Dziękuję za Wasze wszystkie akcje, za pełną zawsze gotowość w niesieniu pomocy, za ofiarną postawę we wszystkich Waszych  poczynaniach. 

Strażacy ochotnicy, jesteście nieodłącznym elementem naszego powiatu, zawsze gotowi nieść pomoc innym. Dzisiaj życzę Wam z okazji święta, wszystkiego najlepszego ,strażackiego szczęścia , opieki św. Floriana , by służba drugiemu człowiekowi była zawsze dla Was źródłem osobistej satysfakcji  z dobrze spełnionego obowiązku.   

 

Prezes

Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP

Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Bernard Bednorz

Z prac Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Miesiąc listopad to miesiąc pamięci o tych którzy odeszli. W dniu 04.11.2012 r. o godz. 1100 odbyła się msza św. w kościele Św. Anny w Lędzinach, za zmarłych strażaków naszego powiatu, którzy odeszli na wieczną wartę. Mszę św. odprawił ks. Dziekan Janusz Jarczyk proboszcz tej parafii. We mszy św. udział wzięli: członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP z Prezesem Bernardem Bednorzem, strażacy jednostek OSP naszego powiatu, poczty sztandarowe tych jednostek, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach z Komendantem st. bryg. Kazimierzem Utratą. Delegacja strażaków z Bawarii, która w tym czasie przebywała w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Goście z Bawarii odwiedzili także grób zasłużonego dha Henryka Utraty w Bojszowach, gdzie zapalono znicze. Gościom z Bawarii w tej ceremonii towarzyszyli: W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra, Komendant PSP W Tychach st. bryg. Kazimierz Utrata, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego Władysław Trzciński, Sekretarz Zarządu Stanisław Brzeskot.

Msza św. za strażaków to nowa inicjatywa obecnego Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP. Inicjatywa ta ma się stać tradycją nigdy nie zapomnianą. Udział we mszy św. za zmarłych strażaków pozwoli nam zatrzymać ich w naszej pamięci, ocalić od zapomnienia tych, którzy niedawno byli wśród nas.

Jak co roku zgodnie tradycją Zarząd Oddziału Powiatowego Z OSP RP organizuje wieczór wigilijny dla strażaków naszego powiatu. Spotkanie wigilijne odbędzie się 21.12.2012 r. o godz. 1800 w strażnicy OSP Świerczyniec ul. Klubowa 5 Gmina Bojszowy. Zapraszamy na to spotkanie strażaków naszego powiatu, oraz władze samorządowe gmin. Uroczysty wieczór wigilijny to pewien sposób aby podsumować mijający rok 2012 , podziękować strażakom za pełną oddania i poświęcenia służbę. W tym roku przy tej pięknej okazji, po raz pierwszy wręczone zostaną medale „Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Przypomnę, że medal ten został ustanowiony i wybity w tym roku dzięki staraniom obecnego Zarządu Oddziału Powiatowego.

W edycji kalendarza strażackiego Oddziału Powiatowego Z OSP RP na rok 2013, który się ukarze . przedstawiamy dwa ważne wydarzenia w naszym powiecie. Prezentujemy nowy samochód gaśniczy marki Mercedes , który otrzymała w tym roku jednostka OSP Bojszowy. Prezentujemy także medal Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wraz z członkami Kapituły Medalu.

W dniu 10.12.2012 r. Kapituła Medalu spotka się po raz pierwszy aby na swym posiedzeniu, rozpatrzyć wnioski złożone przez jednostki OSP i podejmie uchwałę w sprawie nadania Medalu „Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa”.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Zarząd Oddziału Powiatowego Z OSP RP składa wszystkim strażakom naszego powiatu oraz funkcjonariuszom PSP w Tychach najlepsze życzenia, życząc spokojnych radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny oraz szczęśliwego Nowego 2013 Roku.

Stanisław Brzeskot