80 LAT OSP BOJSZOWY NOWE

Dzień 8 czerwca 2013 roku zostanie zapisany na kartach kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej W Bojszowach Nowych w sposób szczególny. To właśnie w tym dniu jednostka OSP Bojszowy Nowe obchodziła swój jubileusz  osiemdziesięciolecie   istnienia.Jubileusz rozpoczął się uroczystą mszą św. o godz 1600 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Uzdrowienia Chorych. Mszę za strażaków odprawił proboszcz parafii ks. dr Andrzej Kołek. Po mszy dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy remizie strażackiej. Na uroczystość jubileuszu 80-lecia  przybyło wielu znakomitych gości. Należy tu wymienić:  Pani Elżbieta Bieńkowska- Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Małgorzata Hadzlik  – Poseł do Parlamentu Europejskiego, St. bryg Marek Durał- Członek Prezydium Zarządu Oddziału wojewódzkiego Z OSP RP woj. śląskiego. Bernard Bednorz  Starosta Powiatu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, St. bryg. Kazimierz Utrata – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Władysław Trzciński – Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP, Henryk Utrata – Wójt Gminy Bojszowy.

W uroczystości udział także wzięli: Poczty sztandarowe jednostek OSP naszego powiatu, delegacje jednostek OSP, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Uroczystość jubileuszu rozpoczął dowódca uroczystości bryg. Piotr Szojda, który złożył meldunek o gotowości rozpoczęcia ceremonii  Pani Minister  Elżbiecie Bieńkowskiej. Następnie Prezes OSP Bojszowy Nowe powitał wszystkich gości i zgromadzonych strażaków. W krótkim wystąpieniu przedstawiono rys historyczny jednostki, która pierwsze działania datuje od 1924 roku. Uroczystość jubileuszowa była okazją do wyróżnienia tych, którzy w sposób szczególny zasłużyli się Ochotniczej Straży Pożarnej.

Medalem Za  Zasługi dla  Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – Panią Elżbietę Bieńkowską – Minister Rozwoju Regionalnego,

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa : Ficek Mariusz, Szypuła Krzysztof, Honc Radosław. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Wilczek Grzegorz, Jasiński Czesław. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Przebieracz Grażyna, Marszałek Piotr, Sklorz Krzysztof.  Wręczono także Odznaki Strażak Wzorowy, które otrzymali: Foltyn Grzegorz, Kotas Grzegorz, Skipioł Grzegorz, Sklorz Szymon. Zaproszonym gościom wręczono pamiątkowe statuetki.

W swym przemówieniu Pani Minister  Elżbieta Bieńkowska gratulowała strażakom pięknego jubileuszu oraz pierwszego miejsca zaufania społecznego. Jako strażacy ochotnicy cieszycie się największym uznaniem społecznym podkreśliła pani Minister.

Słowa podziękowania i gratulacje  usłyszeli strażacy z ust Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzaty Handzlik, która życzyła strażakom następnych tak wspaniałych jubileuszy. Ten piękny jubileusz był możliwy jak podkreślił w swym wystąpieniu Starosta Bieruńsko-Lędziński  Bernard Bednorz dzięki wielopokoleniowej strażackiej tradycji, którą kultywują mieszkańcy Bojszów Nowych. Dla upamiętnienia tego dnia strażacy otrzymali na pamiątkę pokaźną figurę św. Floriana. Gratulacje i podziękowania strażakom składali także Komendant PSP w Tychach st. bryg. Kazimierz Utrata oraz wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata.

Szanowne druhny i druhowie

– Serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu 80 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w   Bojszowach Nowych. Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim jej członkom za ofiarną służbę. Chcę wyrazić Wam najwyższą wdzięczność i uznanie za trud jaki wkładacie w ratowanie życia i mienia mieszkańców tej ziemi. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych stanowi ważny element bezpieczeństwa naszego powiatu. W ramach systemu ratowniczo-gaśniczego działacie na różnych obszarach walcząc nie tylko z wodą, ogniem ale także ze zdarzeniami drogowymi. To Wy często jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia i od Waszej wiedzy, umiejętności i sprawności zależy życie i zdrowie ludzi.

Szanowne druhny i druhowie,  chciałbym w dniu jubileuszu 80 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych  złożyć  Wam oraz Waszym rodzinom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pełnionej służby. Niech przekazany Wam dzisiaj św. Florian czuwa nad Waszym  bezpieczeństwem w każdej akcji.

Prezes Zarządu

Oddziału Powiatowego Z OSP RP

Bernard Bednorz

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych  Życzę wszystkim strażakom  Radosnych Świąt, wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia, Życzę wszystkiego najlepszego w Waszym życiu osobistym,  pogody ducha, radości oraz smacznego święconego jajka. Wszystkiego dobrego  co pochodzi od Boga, Oby wiara, okazała się silniejsza niż zwątpienie, oby w sercach Waszych zagościła sama radość w te piękne święta.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was i Wasze rodziny wszelkimi Łaskami, a  spokój i bezpieczeństwo codziennie towarzyszy w Waszej trudnej  służbie dla bliźnich.

Sekretarz Zarządu                                                    Prezes Zarządu

Stanisław Brzeskot                                                Bernard Bednorz