Listopad

Listopad to miesiąc szczególny, jeżeli mamy w pamięci naszych zmarłych strażaków,  tych którzy od nas odeszli na wieczną wartę.  W niedzielę 9.11.2014 roku w kościele  pod wezwaniem Sw. Jana Chrzciciela w Bojszowach odbyła się msza św.  w intencji zmarłych strażaków powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Mszę odprawili Ks. Michał Palowski – Kapelan Pożarnictwa powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz proboszcz parafii Ks. Andrzej Maślanka. We mszy udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego z Prezesem Bernardem Bednorzem, poczty sztandarowe poszczególnych jednostek, strażacy z naszego powiatu i ich rodziny. Msza za strażaków to inicjatywa obecnego Zarządu. Wspomnienie o tych,  którzy odeszli pozwoli zatrzymać ich w naszej pamięci. W swej homilii Ks. Michał  powiedział wspaniałe słowa, „dzisiaj modląc się za naszych kolegów mamy nadzieję, że za lat kilka czy kilkanaście ktoś za nas się pomodli i nas wspomni”.

WIZYTA STRAŻAKÓW Z BAWARII

W dniach 24.10.- 26.10.2014 na zaproszenie  Oddziału Powiatowego  Z OSP RP gościli w naszym powiecie  strażacy  z Niemiec z powiatu Tirschenreuch  – Bawaria. W czasie pobytu na uroczystym apelu podsumowano współpracę  pomiędzy strażakami polskimi  i niemieckimi  na tle piiętnastoletniej historii  Oddziału Powiatowego Z OSP RP powiatu bieruńsko -lędzińaskieg0. Jednym z ważnych wydarzeń tego okresu  było podpisanie w 2005 roku  umowy o współpracy strażaków polskich i niemieckich. Ze strony Niemieckiej umowę podpisał Werner Baier a ze strony polskiej  Prezes Zarządu Powiatowego Władysław Trzciński. Dzięki tej współpracy strażacy mogli się na wzajem odwiedzać, poznać tradycje, wymienić cenne doświadczenia. Młodzież  z obydwu stron przebywająca na obozach szkoleniowych mogła zapoznać się z nową rzeczywistością,nowymi metodami szkoleń. W swym wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  Bernard Bednorz podziękował strażakom z Bawarii za wielki wkład i poświęcenie w przygotowaniu  naszych wizyt  i  obozów szkoleniowych w Bawarii. Za wielki wkład pracy Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa  odznaczony został:  Otto Weiss, Srebrnym Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został Piotr Lubecki. Medale jubileuszowe  15-lecia Oddziału    otrzymali:   Roland Grilmeier, Burmistrz miasta Mitterteich, Otto Weiss, Piotr Lubecki, Peter Krause, Mathias Kraft, Franz Bauerfeind,  Helmut Weiss. Po oficjalnych uroczystościach  niemieccy goście udali się do Oświęcimia aby zwiedzić  Muzeum Auschwitz-Birkenau, a następnie zwiedzili zakłady pracy w powiecie oraz powiatowe i wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe.oraz w blasku wieczornego oświetlenia Plac Farski w Lędzinach, który naszych gości bardzo urzekł.  W pierwszym dniu wizyty  goście mogli zobaczyć i zwiedzić Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Tychach gdzie osobiście przyjmował gości Komendant St. bryg. Kazimierz Utrata. Wieczorne godziny spędzili jak zawsze w gościnnej i zaprzyjażnionej jednostce OSP Lędziny.  W niedzielę  przed wyjazdem strażacy z Niemiec odwiedzili  i zapalili znicze na grobie  św. pamięci Henryka Utraty w Bojszowach . Wielkiego i oddanego przyjaciela Otto Weisa i strażaków z powiatu Tirschenreuch.

100 LAT OSP MIĘDZYRZECZE

W dniu 27.09.2014 odbyły się uroczystości związane z 100-tną rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

W uroczystości wzięli udział strażacy z całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zaproszeni goście. w osobach: Piotr Czarnynoga – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, st.bryg. Utrata Kazimierz -Komendant PSP w Tychach, prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego  Bernard Bednorz. Mszę św. za strażaków odprawił razem proboszczem parafii  w Międzyrzeczu,  kapelan pożarnictwa naszego powiatu ks.Michał Palowski.

Dowódcą uroczystości był  bryg. Piotr Szojda  z Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Bernard Bednorz złożył strażakom serdeczne życzenia i gratulacje .

Drogie  druhny i Druhowie, Szanowny Prezesie   Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

Jubileusz stu-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to niezwykłe i doniosłe wydarzenie. To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów, powodzi  i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie, ale także na przestrzeni tych wielu lat kultywowali piękne tradycje patriotyczne.

Historię, a na jej tle wydarzenia, tworzą ludzie, zarówno dzisiaj jak i 100 lat temu. Nie można sobie wyobrazić sprawnie funkcjonującego społeczeństwa bez odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia pracy strażaków. Stu letni okres  istnienia to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń, niektóre z nich,   pamiętają  czasy okupacji gdy niepodległość Narodu Polskiego była nieosiągalnym snem. Jako Polacy, jako strażacy  przywiązujecie  znaczenie do tego co działo się w historii, Waszego  regionu,  a szczególnie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Międzyrzeczu. O czym dobitnie mówi kronika napisana właśnie z tej okazji.

To właśnie tu wychowano wiele  pokoleń strażaków, działaczy ruchu strażackiego, dzięki którym możliwe są obchody tego wspaniałego jubileuszu. Tak długi okres działalności to oczywisty powód do dumy strażaków z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród  innych instytucji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w  każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania , ale i też zaufania, jakim Was obdarzono.

Gratuluję Druhnom i Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim  uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami.

. Życzę Wam  druhny i druhowie wszelkiej pomyślności w służbie , w życiu zawodowym , osobistym i rodzinnym,  szczęśliwych powrotów do strażnicy,  życzę Wam opieki i błogosławieństwa patrona  strażaków  św Floriana na każdą akcję, na każdy dzień Waszego działania.

Bernard Bednorz

Prezes Zarządu OP Z OSP RP