V Zjazd Oddziału Powiatowego 05.11.2016

W dniu  05.listopada 2016 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zjazd odbył w strażnicy OSP Czarnuchowice jego celem było zakończenie i podsumowanie pięcioletniej kadencji 2011-2016.

Wypełniając statutowy obowiązek jednostki OSP na swych zebraniach sprawozdawczo wyborczych w pierwszym kwartale tego roku wybrały przedstawicieli do nowego Zarządu oraz delegatów ,

którzy zasiedli na obradach zajazdu. W zjezdzie udział wzięli także v-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego dh. Andrzej Grzenia, starosta powiatu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału

Powiatowego Związku, włodarze gmin, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach pani Ewa Matusik, Komendant Komendy Miejskiej w Tychach st. bryg. Kazimierz  Utrata  wraz funkcjonariuszami oraz  z członkowie

ustępującego Zarządu. Przedstawiając sprawozdanie Prezes dh. Bernard Bednorz wskazał inspiratorską i organizatorską działalność członków OSP oraz niekwestionowany wysiłek jednostek OSP naszego Powiatu, które swoją działalnością tworzą i pomnażają dorobek poszczególnych jednostek .Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował ustępującemu Zarządowi za pięcioletnią służbę na rzecz Związku OSP RP. Podziękował także Burmistrzom i wójtom gmin

za pomoc i wsparcie finansowe, za dobrą współpracę ze strażakami, Radzie i Zarządowi powiatu bieruńsko-lędzińskiego  za  przychylność i zrozumienie potrzeb strażaków. W dowód wdzięczności za służbę i poświęcenie Prezes wręczył zasłużonym pamiątkowe dyplomy i ryngrafy. Zjazd  zatwierdził na kadencję 2016-2021 nowy Zarząd, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał Prezydium Zarządu, którego Prezesem wybrano Starostę Powiatu Bernarda Bednorza, v-ce prezesami zostali Piotr Czerniak, Andrzej Rokowski, Mariusz Ganobis. Sekretarzem został Stanisław Brzeskot a skarbnikiem Franciszek Zawisz. Pozostali członkowie Prezydium to:st. bryg. Kazimierz Utrata, Robert Kucz, Krzysztof Kotas, Krzysztof Kostka, Mariusz Orocz, Marcin Chrobok.  Zjazd kończąc obrady podjął szereg uchwał , które określą kierunki działania  Oddziału Powiatowego Związku OSP na najbliższe pięć lat

sekretarz  Zarządu

Stanisław Brzeskot

Powiatowy „Dzień Strażaka” 09.05.2015

W dniu 09.05.2015 roku o godz.11,00 odbył sie uroczysty apel  wszystkich jednostek OSP Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej powiatu  Bieruńsko-Lędzinskiego. Do uroczystego apelu jednostki wystawiły 11 pocztów sztandarowych. Do grona pocztów sztandarowych dołączył także poczet sztandarowy jednostki OSP z Unicova -Republika Czeska, którzy to przybyli wraz  ze swoim Burmistrzem Daliborem Horakiem na naszą uroczystość.W uroczystym apwlu wzięły  udział także władze samorządowe poszczególnych gmin , funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na czele z komendantem st.  bryg. Kazimierzem Utratą,  oraz licznie zaproszeni goście.

W swym   wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego złożył wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za poniesiony trud i służbę drugiemu człowiekowi.

„dziękuję Wam za Wasze akcje, za Wasze czyny, często bohaterskie, za zawsze pełną gotowość w niesieniu pomocy, za ofiarną postawę we wszystkich działaniach. Działania te zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.Strażacy ochotnicy, jesteście nieodłącznym ogniwem ziemi naszego powiatu, zawsze gotowi nieść pomoc innym. Dzisiaj życzę Wam z okazji Strażackiego Święta wszystkiego najlepszego, strażackiego szczęścia, opieki św. Floriana dla Was i Waszych rodzin, by służba drugiemu człowiekowi była jak dotąt zródłem Waszej  osobistej satysfakcji z dobrze spełnionego zadania. Serdeczne życzenia kieruję z okazji święta w stronę naszych weteranów pożarniczej służby. Wielu z nich odeszło na wieczną wartę zapisując się złotymi zgłoskami w histori ochotniczego pożarnictwa. Dziękuję za pielęgnowanie tej tradycji, za naukę strażackiego rzemiosła wśród młodego pokolenia.Niech ta działalność przysparza Wam, radości, satysfakcji i społecznego uznania”

Bernard  Bednorz