100 LAT OSP MIĘDZYRZECZE

W dniu 27.09.2014 odbyły się uroczystości związane z 100-tną rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

W uroczystości wzięli udział strażacy z całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zaproszeni goście. w osobach: Piotr Czarnynoga – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, st.bryg. Utrata Kazimierz -Komendant PSP w Tychach, prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego  Bernard Bednorz. Mszę św. za strażaków odprawił razem proboszczem parafii  w Międzyrzeczu,  kapelan pożarnictwa naszego powiatu ks.Michał Palowski.

Dowódcą uroczystości był  bryg. Piotr Szojda  z Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Bernard Bednorz złożył strażakom serdeczne życzenia i gratulacje .

Drogie  druhny i Druhowie, Szanowny Prezesie   Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.

Jubileusz stu-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to niezwykłe i doniosłe wydarzenie. To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów, powodzi  i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie, ale także na przestrzeni tych wielu lat kultywowali piękne tradycje patriotyczne.

Historię, a na jej tle wydarzenia, tworzą ludzie, zarówno dzisiaj jak i 100 lat temu. Nie można sobie wyobrazić sprawnie funkcjonującego społeczeństwa bez odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia pracy strażaków. Stu letni okres  istnienia to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń, niektóre z nich,   pamiętają  czasy okupacji gdy niepodległość Narodu Polskiego była nieosiągalnym snem. Jako Polacy, jako strażacy  przywiązujecie  znaczenie do tego co działo się w historii, Waszego  regionu,  a szczególnie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Międzyrzeczu. O czym dobitnie mówi kronika napisana właśnie z tej okazji.

To właśnie tu wychowano wiele  pokoleń strażaków, działaczy ruchu strażackiego, dzięki którym możliwe są obchody tego wspaniałego jubileuszu. Tak długi okres działalności to oczywisty powód do dumy strażaków z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród  innych instytucji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w  każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania , ale i też zaufania, jakim Was obdarzono.

Gratuluję Druhnom i Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim  uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami.

. Życzę Wam  druhny i druhowie wszelkiej pomyślności w służbie , w życiu zawodowym , osobistym i rodzinnym,  szczęśliwych powrotów do strażnicy,  życzę Wam opieki i błogosławieństwa patrona  strażaków  św Floriana na każdą akcję, na każdy dzień Waszego działania.

Bernard Bednorz

Prezes Zarządu OP Z OSP RP